คลินิกภาษีมะม่วง

มะม่วงเป็นผลไม้ท้องถิ่นที่รสชาติถูกปาก ประโยชน์หลากหลายถูกใจ มีผลผลิตให้เก็บเกี่ยวและแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มได้ตลอดทั้งปี

คลินิกภาษีผลิตภัณฑ์กาแฟ

ไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัย "กาแฟ" ก็ยังคงเป็นรักษาสถานะเครื่องดื่มยอดนิยมระดับโลกเอาไว้อย่างเหนียวแน่น ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้านรสชาติ

คลินิกภาษีผลไม้

"เอ...มีที่ดินอยู่ 1 แปลง ถ้าจะปลูกผลไม้ขายต้องเสียภาษีไหมนะ?" เป็นหนึ่งคำถามที่เกิดขึ้นเสมอจากเกษตรกรที่มีเงินได้ไม่แน่นอนในแต่ละปี