การประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผล คลินิกภาษี ครั้งที่ 2/2561

นายอำนวย ปรีมนวงศ์ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผล โครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561

ข่าวอื่นๆ