มาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

มาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภ ...

7 ส.ค. 2560

มาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ของกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ...

มาตรการการเงินการคลังเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในปี 2560

มาตรการการเงินการคลังเพื่อช่วย ...

3 ส.ค. 2560

มาตรการการเงินการคลังเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในปี 2560 นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงกา...

การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 เพื่อรองรับมาตรการให้เงินช่วยเหลือฯ

การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ ...

3 ส.ค. 2560

การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 เพื่อรองรับมาตรการให้เงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย พร้อมหาแหล่งเงินเข้...

พิธีเปิดงาน"คนคลังรวมพลังสร้างความดี (MOF International Culture Charity Fair)"

พิธีเปิดงาน"คนคลังรวมพลัง ...

24 ก.ค. 2560

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ร่วมงาน"คนคลังรวมพลังสร้างความดี (MOF International Culture Charity Fair)" ...

พิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับหมอภาษี

พิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับหมอภ ...

21 ก.ค. 2560

นายประภาส คงเอียด รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับหมอภาษี ภายใต้โครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง จำนวน 30 ราย โดยมีนายจิระ...

ก้าวสู่ยุคใหม่ของระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมกับ e-tax Invoice , e-Receipt

ก้าวสู่ยุคใหม่ของระบบภาษีและเอ ...

18 ก.ค. 2560

ก้าวสู่ยุคใหม่ของระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมกับ e-tax Invoice , e-Receipt

กรมสรรพากรชี้แจงประเด็นความเสี่ยงจากการตรวจแนะนำด้านภาษีอากรฯ

กรมสรรพากรชี้แจงประเด็นความเสี ...

18 ก.ค. 2560

กรมสรรพากรชี้แจงประเด็นความเสี่ยงจากการตรวจแนะนำด้านภาษีอากรผ่านสำนักงานบัญชีเพื่อการเสียภาษีที่สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง   วัน...

 สิทธิ และหน้าที่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

สิทธิ และหน้าที่ ภาษีเงินได้บ ...

17 ก.ค. 2560

http://download.rd.go.th/fileadmin/download/insight_pasi/p...

สัมมนาออนไลน์ SMEs ภาษีพาสุข ตอน "รอบรู้เคล็ดลับภาษี"

สัมมนาออนไลน์ SMEs ภาษีพาสุข ต ...

14 ก.ค. 2560

คลินิกภาษีกระทรวงการคลัง ได้จัดทำสัมมนาออนไลน์ SMEs ภาษีพาสุข จำนวน 12 ครั้ง เพื่อเป็นแหล่งความรู้แก่ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปผู้ที่สนใจในการปร...

กรมสรรพากร เปิดให้บริการรับแบบฯ และชำระภาษีนอกสถานที่

กรมสรรพากร เปิดให้บริการรับแบบ ...

14 ก.ค. 2560

กรมสรรพากร เปิดให้บริการรับแบบฯ และชำระภาษีนอกสถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94) ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ....

"ลด Cost ธุรกิจ" สัมมนาออนไลน์ SMEs ภาษีพาสุข

"ลด Cost ธุรกิจ" สัม ...

14 ก.ค. 2560

สัมมนาออนไลน์ SMEs ภาษีพาสุข ตอน "ลด Cost ธุรกิจ" โดย ดร.ถิระ ฉวรรณกุล อาจารย์ประจำภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณ...

สัมมนาออนไลน์ SMEs ภาษีพาสุข ตอน "บัญชีและภาษีมือโปร"

สัมมนาออนไลน์ SMEs ภาษีพาสุข ต ...

19 พ.ค. 2560

คลินิกภาษีกระทรวงการคลัง ได้จัดทำสัมมนาออนไลน์ SMEs ภาษีพาสุข จำนวน 12 ครั้ง เพื่อเป็นแหล่งความรู้แก่ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปผู้ที่สนใจในการปร...

สัมมนาออนไลน์ SMEs ภาษีพาสุข ตอน "ต่อรอง ตกลง ได้"

สัมมนาออนไลน์ SMEs ภาษีพาสุข ต ...

7 เม.ย. 2560

โดย อาจารย์พันธ์ศักดิ์ ลีลาวรรณกุลศิริ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Senior Vice President พัฒนาธุรกิจ SMEs ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ...

สัมมนาออนไลน์ SMEs ภาษีพาสุข ตอน สร้างธุรกิจอาหาร ให้อร่อยและรวยเวอร์

สัมมนาออนไลน์ SMEs ภาษีพาสุข ต ...

10 มี.ค. 2560

โดย นางจงใจ กิจแสวง หรือที่เรารู้จักกัน "เจ๊จง" เจ้าของร้านหมูทอดเจ๊จง คลินิกภาษีกระทรวงการคลังนอกจากจะเป็นหนึ่งในช่องทา...

งานสัมมนาภาษีพาสุข ยุค 4.0

งานสัมมนาภาษีพาสุข ยุค 4.0 ...

24 ม.ค. 2560

การจัดงานสัมมนาภาษีพาสุข ยุค 4.0 ภายใต้โครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง ในวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ โดยภายในงาน...

งานสัมมนาภาษีพาสุข บุก Campus

งานสัมมนาภาษีพาสุข บุก Campus ...

18 ม.ค. 2560

การจัดงานสัมมนาภาษีพาสุข บุก Campus ภายใต้โครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง ในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต...

Marketing 3.0 พิชิตยอดขาย พิชิตใจลูกค้า

Marketing 3.0 พิชิตยอดขาย พิชิ ...

3 ม.ค. 2560

สัมมนาออนไลน์ SMEs ภาษีพาสุข ตอน "Marketing 3.0 พิชิตยอดขาย พิชิตใจลูกค้า" โดย ดร.เอกก์ ภทรธนกุล อาจารย์ประจำภา...

กลยุทธ์การบริหารคนสำหรับ SMEs : โอกาสและความท้าทาย

กลยุทธ์การบริหารคนสำหรับ SMEs ...

3 ม.ค. 2560

สัมมนาออนไลน์ SMEs ภาษีพาสุข ตอน "กลยุทธ์การบริหารคนสำหรับ SMEs : โอกาสและความท้าทาย" โดย ดร.สุนิสา ช่อแก้ว ผู้...

การประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐและภาคเอกชนในการนำเข้าส่งออก

การประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐและ ...

28 ธ.ค. 2559

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้าส่งออก (ครอ.) ครั้งที่ 1/2558...

การประชุมสัมมนามอบนโยบายและทิศทางในการดำเนินงาน CCO-MOF สัญจร อุดรธานี

การประชุมสัมมนามอบนโยบายและทิศ ...

28 ธ.ค. 2559

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนามอบนโยบายและทิศทางในการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง โดยมีผู้บริหารกระ...

ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ...

ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ ...

6 พ.ย. 2559

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... ซึ่งจะนำมาบังคับใช้แท...

พิธีการปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านองค์ความรู้เรื่องบูรณาการภาษีฯ

พิธีการปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัต ...

6 พ.ย. 2559

นายประภาศ คงเอียด รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้ ให้เกียรติบรรยายพิเศษ ในเรื่อง กรณีศึกษาปัญหาคดีภาษี พร้อมทั้งให้เกียรติเป็นประธา...

พิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านองค์ความรู้เรื่องบูรณาการภาษี

พิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติก ...

6 พ.ย. 2559

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านองค์ความรู้เรื...

รมว.คลัง เป็นประธานในพิธีเปิดงานการจัดสัมมนา CCO-MOF สัญจร และมอบนโยบาย

รมว.คลัง เป็นประธานในพิธีเปิดง ...

6 พ.ย. 2559

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดงานการจัดสัมมนา CCO-MOF สัญจร พร้อมมอบนโยบายและทิศทางในการดำเนินงานของกระทรว...