คลินิคภาษีร้านขายของชำ

ร้านขายของชำ หรือร้านโชห่วย มักอยู่ตามตลาดหรือแหล่งชุมชน
โดยร้านขายของชำจะไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ
ในราคาส่ง เพื่อนำมาจำหน่ายต่อให้กับลูกค้าในชุมชนเพื่อทำให้เกิด
รายได้นั่นเอง

ดาวน์โหลด

PDF

เปิดใน

Flipbook

ให้คะแนนสินค้านี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลภาษีสินค้า อื่นๆ