คลินิคภาษีร้านขายของชำ

ร้านขายของชำ หรือร้านโชห่วย มักอยู่ตามตลาดหรือแห