คลินิกภาษีร้านขายยา

ปัจจัยสี่ คือ สิ่งจำเป็นพื้นฐานที่มนุษย์ขาดไม่ได้ ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ธุรกิจร้านขายยาจึงถือว่าเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่ำ เพราะยามีความ จำเป็นในชีวิตประจำวัน ดังนั้นจึงเป็นโอกาสสำหรับคนที่ต้องการมีธุรกิจ เป็นของตัวเองที่จะสามารถสร้างรายได้มากมายในธุรกิจด้านนี้ แต่การแข่งขันกับร้านขายยาแบรนด์ดังๆ ก็มีเช่นกัน จึงจำเป็น ต้องทำร้านขายยาของเราให้ได้มาตรฐาน

ดาวน์โหลด

PDF

เปิดใน

Flipbook

ให้คะแนนสินค้านี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลภาษีสินค้า อื่นๆ