คลินิกภาษีร้านขายโทรศัพท์และอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่

ร้านขายโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วนใหญ่จะขายอุปกรณ์เสริมของโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยเช่น ที่ชาร์จแบตเตอรี่, หูฟัง, เคส เป็นต้นรวมถึงบริการเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วย

ดาวน์โหลด

PDF

เปิดใน

Flipbook

ให้คะแนนสินค้านี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลภาษีสินค้า อื่นๆ