คลินิกภาษีผ้าฝ้าย

"ผ้าฝ้าย" สินค้าในอุตสาหกรรมสิ่งทอที่ทรงอิทธิพลต่อระบบเศรษฐกิจ เพราะเป็นธุรกิจสร้างรายได้ติดอันดับต้นๆ ของประเทศ จากข้อมูลในปี 2555 การผลิตผ้าฝ้ายของประเทศไทยมีการผลิตผ้าพิมพ์ฝ้ายอยู่ในลำดับที่ 3 มูลค่าการส่งออกสูงถึง 1,344 ล้านบาท
(ข้อมูลจากด่านศุลกากรแม่สอด)

ไม่เพียงได้รักษาคุณค่าผ้าฝ้ายไทย แต่ยังสร้างรายได้ให้เราอย่างงามอีกด้วย ซึ่งเมื่อมีรายได้ดี การเสียภาษีก็ถือเป็นหน้าที่สำคัญ ที่ทุกท่านไม่ควรมองผ่าน

ดาวน์โหลด

PDF

เปิดใน

Flipbook

ให้คะแนนสินค้านี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลภาษีสินค้า อื่นๆ