คลินิกภาษีร้านอาหาร

ธุรกิจร้านอาหาร" มีอยู่เป็นจำนวนมากเนื่องจากอาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มนุษย์ จำเป็นต้องบริโภคทุกวัน ประเภทของอาหารก็มีหลากหลาย ซึ่งเราควรเลือกอาหาร ที่ถนัด, มีทักษะ หรือสนใจ ในการประกอบอาหาร เช่น อาหารไทย, อาหารอีสาน, อาหารญี่ปุ่น, อาหารจีน, อาหารอิตาเลี่ยน ฯลฯ หรืออาจจะเป็นธุรกิจ ขนาดเล็กที่ขายอาหารแค่เฉพาะอย่าง เช่นขายก๋วยเตี๋ยว, ขายข้าวขาหมู, ขายอาหารตามสั่ง, ขายข้าวราดแกง เป็นต้น

ดาวน์โหลด

PDF

เปิดใน

Flipbook

ให้คะแนนสินค้านี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลภาษีสินค้า อื่นๆ