คลินิกภาษีร้านเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

ในปัจจุบันธุรกิจร้านเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพได้รับความนิยม อย่างมากตามกระแสของคนรุ่นใหม่ที่หันมาดูแลสุขภาพ มากขึ้นดังนั้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักจึงได้แก่ นักศึกษา หรือคนทำงานในวัยหนุ่มสาว และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่นิยม จำหน่ายก็มีหลากหลายให้เลือก เช่น น้ำผลไม้ปั่น น้ำสมุนไพร น้ำผักผลไม้แบบแยกกาก เป็นต้น

ดาวน์โหลด

PDF

เปิดใน

Flipbook

ให้คะแนนสินค้านี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลภาษีสินค้า อื่นๆ