คลินิกภาษีสถานบันเทิงที่มีบริการให้ร้องเพลง (คาราโอเกะ)

ธุรกิจสถานบันเทิงที่มีบริการให้ร้องเพลง (คาราโอเกะ) จะมีอยู่ 2 แบบ คือ ธุรกิจที่ให้บริการร้องเพลงคาราโอเกะเพียงอย่างเดียว (เช่น ร้านคาราโอเกะตามห้างสรรพสินค้า) และธุรกิจร้านอาหาร ที่มีเครื่องร้องเพลงคาราโอเกะไว้บริการลูกค้าขณะรับประทานอาหารไปด้วย

ดาวน์โหลด

PDF

เปิดใน

Flipbook

ให้คะแนนสินค้านี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลภาษีสินค้า อื่นๆ