คลินิกภาษีผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์

เสียภาษี "เรื่องหมู...หมู"

เพราะอาหารเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 การยังชีพของมนุษย์ "ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์" จึงเป็นธุรกิจที่รุ่งเรืองตลอดกาล โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปแล้ว พร้อมทานได้เลย เพียงแค่ทำให้สุกก่อนทาน หรือนำไปต่อยอดประกอบเป็นอาหารอื่นๆ ได้ ทั้งยังสามารถเก็บไว้ได้นานอีกด้วย เช่น แหนม หมูยอ กุนเชียง ไส้กรอก ฯลฯ

ซึ่งผู้ประกอบการที่คิดหารายได้จากผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรุปเหล่านี้ต้องศึกษาเรื่อง "ภาษี" ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างถูกกฎหมายก่อประโยชน์ถึงการเจริญเติบโตของกิจการ และผลกำไรในอนาคตอีกด้วย

ดาวน์โหลด

PDF

เปิดใน

Flipbook

ให้คะแนนสินค้านี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลภาษีสินค้า อื่นๆ