คลินิกภาษีร้านนวดแผนโบราณ

ธุรกิจร้านนวดแผนโบราณเป็นการนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อเท่านั้น ไม่ครอบคลุม การนวดเพื่อบำบัดวินิจฉัยโรค หรือฟื้นฟูสมรรถภาพต่างๆ เนื่องจากการนวดเพื่อ บำบัดวินิจฉัยโรค หรือฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ทำการนวด ต้องขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต "สาขาการแพทย์แผนไทย หรือเวชกรรมโบราณ" แล้วเท่านั้น

การนวดแผนไทยถือเป็นศาสตร์และศิลป์ช่วยในเรื่องสุขภาพ ของคนไทย เช่น นวดฝ่าเท้า นวดจับเส้น นวดประคบ นวดไมเกรน นวดน้ำมัน ฯลฯ ส่วนมากเป็นการนวดเพื่อผ่อนคลาย และนวดคลายเส้นเพื่อบำบัดอาการ ปวดเมื่อยเฉพาะจุด เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ และช่วยผ่อนคลายได้ดีเนื่องจากอาการปวด เมื่อยกล้ามเนื้อ

ดาวน์โหลด

PDF

เปิดใน

Flipbook

ให้คะแนนสินค้านี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลภาษีสินค้า อื่นๆ