คลินิกภาษีธุรกิจนำเที่ยว

ธุรกิจนำเที่ยว" คือการให้บริการนำนักท่องเที่ยว เดินทางไปท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างๆ ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ โดยอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่พัก อาหาร พาหนะ มัคคุเทศก์ การเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวฯลฯ

ดาวน์โหลด

PDF

เปิดใน

Flipbook

ให้คะแนนสินค้านี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลภาษีสินค้า อื่นๆ