คลินิกภาษีร้านให้เช่ารถ

ธุรกิจร้านให้เช่ารถมักนิยมเปิดให้บริการในเขตเมืองท่องเที่ยว เช่น กรุงเทพ, เชียงใหม่, ภูเก็ต, กระบี่ ฯลฯ เพื่อบริการนักท่องเที่ยวที่เดินทางโดยเครื่องบิน และมาเช่ารถที่ปลายทาง

ดาวน์โหลด

PDF

เปิดใน

Flipbook

ให้คะแนนสินค้านี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลภาษีสินค้า อื่นๆ