คลินิกภาษีธุรกิจโปรดักชั่นเฮ้าส์

ธุรกิจโปรดักชั่นเฮ้าส์ทำหน้าที่ผลิตสื่อมัลติมีเดียซึ่งมีอยู่หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น รายการโทรทัศน์ ละครสั้นหรือภาพยนตร์สั้น สปอตโฆษณามิวสิควีดีโอ สื่อพรีเซนเตชั่น (Presentation) ขององค์กรหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น โดยธุรกิจโปรดักชั่นเฮ้าส์ เป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างมากในช่วง 5 - 10 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากเทคโนโลยีด้านการผลิตสื่อ ที่ทันสมัยและการใช้งานที่ง่ายมากขึ้น ทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงสื่อต่างๆ ได้ง่ายโดยเฉพาะสื่อทางอินเทอร์เน็ต รวมถึงช่องโทรทัศน์ที่เพิ่มขึ้น อย่างมากจากระบบโทรทัศน์ดิจิตอล (TV digital) ทำให้ลูกค้านิยม หันมาผลิตเนื้อหา (Contents) เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เข้าถึงสื่อต่างๆ ในปัจจุบันได้เพิ่มขึ้นนั่นเอง

ดาวน์โหลด

PDF

เปิดใน

Flipbook

ให้คะแนนสินค้านี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลภาษีสินค้า อื่นๆ