คลินิกภาษีร้านถ่ายเอกสาร

ร้านถ่ายเอกสาร" เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจ โดยเฉพาะหากอยู่ใกล้สถานศึกษา หรือใกล้หน่วยงานของรัฐบางแห่ง เช่นประกันสังคม หรือสถานที่ทำหนังสือ เดินทาง หรือขอวีซ่าต่างๆ เป็นต้น

ดาวน์โหลด

PDF

เปิดใน

Flipbook

ให้คะแนนสินค้านี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลภาษีสินค้า อื่นๆ