คลินิกภาษีผ้าขนหนู

ผ้าขนหนู" มีหลากหลายประเภท ซึ่งแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์การใช้งานอาทิ ผ้าเ ช็ดตัว (สำหรับอาบน้ำ) ผ้าห่ม ผ้าเช็ดเท้า ผ้าเช็ดมือ ฯลฯ โดยความหนาของ ผ้าขนหนูแต่ละชนิดจะขึ้นอยู่กับจำนวนเส้นใยที่ใช้ในการผลิต ถ้าใช้เส้นใยมากความหนาของผ้าขนหนูก็จะมากขึ้น ราคาในการ จำหน่ายของผ้าขนหนูก็ขึ้นกับความหนาเช่นกัน รวมถึงโทนสี ที่เลือกใช้โดยผ้าขนหนูที่หนาจะมีราคาแพงกว่าผ้าขนหนูที่บาง และผ้าขนหนูที่มีโทนสีเข้มก็จะมีราคาที่แพงกว่าโทนสีที่อ่อน

ซึ่งผ้าขนหนู ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขาดไม่ได้ในทุกครัวเรือน เพราะแทบจะมีบทบาท ในทุกห้องของบ้าน รวมถึงถูกใช้ในธุรกิจรีสอร์ท โรงแรม สปา และอื่นๆ อีกมากมาย เมื่อธุรกิจผ้าขนหนูก้าวไกลไปได้ดีแล้ว ก็ต้องศึกษาเรื่องของภาษีด้วยเช่นกัน

ดาวน์โหลด

PDF

เปิดใน

Flipbook

ให้คะแนนสินค้านี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลภาษีสินค้า อื่นๆ