คลินิกภาษีน้ำมันเหลือง

“น้ำมันเหลือง” ยาแผนโบราณจากพืชสมุนไพรคุณภาพเยี่ยม สรรพคุณที่ใช้ดม ทา นวด เพื่อบรรเทาอาการต่างๆ ไม่เป็นรองยาแผนปัจจุบัน กระบวนการผลิตก็ไม่ยุ่งยากใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่น ราคาย่อมเยา... กินขาดยาแผนปัจจุบันขนานเดียวกันไปเลย ที่สำคัญคือ “กระบวนการด้านภาษี” ไม่ซับซ้อน ดังนั้น ผู้ประกอบการไม่ปวดหัวจนต้องใช้น้ำมันเหลืองช่วยบรรเทาอาการแน่นอน

ดาวน์โหลด

PDF

เปิดใน

Flipbook

ให้คะแนนสินค้านี้

ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
ขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (เมื่อมีรายได้จากการขายเกิน 1.8 ล้านบาท/ปี)
นำเข้า ผลิต จำหน่าย ส่งออก
ลงทะเบียน Paperless ขออนุญาตผลิตยาแผนโบราณ ฉลาก/เครื่องหมายการค้า(อย.) ลงทะเบียน Paperless
ขั้นตอนพิธีการนำเข้า ขอผลิตยาตัวอย่าง ทะเบียนการค้า(พาณิชย์จังหวัด) ขั้นตอนพิธีการส่งออก
ขอมาตรฐาน อย. ขอขึ้นทะเบียนตำรับยา เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (พัฒนาชุมชน) ขอมาตรฐาน อย.
จัดทำรายงานภาษี ฉลาก/เครื่องหมายการค้า (อย.) ออกใบกำกับภาษี
(กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
จัดทำรายงานภาษี
ยื่นแบบฯ และเสียภาษี ทะเบียนการค้า (พาณิชย์จังหวัด) ยื่นแบบฯ และเสียภาษี
  เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (พัฒนาชุมชน)  
  จัดทำรายงานภาษี
(กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 
  ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้  
  ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม
(กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 

"น้ำมันเหลือง" คืออะไร

น้ำมันเหลือง เป็นเครื่องมือในการรักษาตามแบบฉบับของแพทย์แผนไทยที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศจีน ทำขึ้นมาจากพืชสมุนไพร เช่น การบูร และหัวของพืชตระกูลขิงชนิดต่างๆ กัน โดยผู้ผลิตน้ำมันเหลืองส่วนใหญ่จะเก็บสูตรของตนไว้เป็นความลับ

น้ำมันเหลืองของไทย เช่น ใน จ.ตราด มีคุณสมบัติไม่เหมือนใคร จากสภาพภูมิอากาศที่มีฝนตกชุก และเป็นแหล่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ทำให้ได้พืชวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตคุณภาพเยี่ยม ผ่านกระบวนการผลิตที่แม่นยำ ประกอบไปด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ 100%

การเข้าสู่ธุรกิจน้ำมันเหลือง

 1. ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล)
 2. หากมีรายได้เกิน 1.8 ล้ายบาทต่อปีต้อง จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (หรือหากไม่เกินสามารถยื่นจดทะเบียนไว้เพื่อเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน)
 3. ขอทะเบียนการค้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล (ตามที่ตั้งโรงงาน)
 4. ยื่นคำขอสถานที่ผลิตยา ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 5. ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยา ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 6. จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า/ฉลาก กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
 7. ผลิต และจำหน่าย
 8. หากต้องการเป็นสินค้า OTOP สามารถสมัครเข้าคัดสรร "สุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย" ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนแต่ละอำเภอได้

ทั้งนี้ ในระหว่างกระบวนการผลิต ผู้ประกอบการจะต้อง จัดทำรายงานภาษี เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีตามรอบปีภาษี

และในกรณีที่คุณไม่ได้ใช้วัตถุดิบหรือพืชสมุนไพรภายในท้องถิ่นนของตัวเอง แต่เลือกที่จะแตกต่างด้วย "การนำเข้าวัตถุดิบ" จากประเทศเพื่อนบ้าน หรือประเทศอื่นๆ คุณต้อง...

- ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร และ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

- ลงทะเบียนในระบบพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) โดยคุณไปลงทะเบียนเอง หรือมอบอำนาจให้ "ตัวแทนออกของ" ดำเนินการให้ ณ ฝ่ายทะเบียน ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร กรมศุลกากร หรือที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปของสำนักหรือสำนักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากร ซึ่งจะลงทะเบียนเฉพาะครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้น

เคล็ดเล็กเกร็ดน้อย

ขั้นตอนการลงทะเบียน Paperless

 1. กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียน
 2. ยื่นเอกสารลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ ณ จุดที่ขอลงทะเบียน
 3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแบบคำขอลงทะเบียนและเอกสารหลักฐาน
 4. หัวหน้าฝ่ายทะเบียนหรือหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปอนุมัติ

- ดำเนินการ "นำเข้าวัตถุดิบ" ผ่านพิธี การศุลกากรนำเข้าแบบไร้เอกสาร (e-Import) ตามระเบียบ พิธีการนำเข้า ของกรมศุลกากรทางช่องทางต่างๆ คือ ทางอากาศ ทางเรือ ทางบก และทางไปรษณีย์ อ๊ะๆ... อย่าลืมเช็ก พิกัดศุลกากร ของสิ่งที่คุณนำเข้าให้ดี เพื่อสะดวกในการชำระภาษีอากรขาเข้า

รายการ พิกัดศุลกากร อัตราอากรขาเข้า
ผลิตภัณฑ์น้ำมันเหลือง 1518.00.60 27% หรือ 0.75 บาท/Lit
น้ำมันหอมระเหยจากสาระแหน่ 3301.24.00 5%
น้ำมันงา (ดิบ) 1515.50.10 27% หรือ 0.75 บาท/Lit

**ค้นหาพิกัดอัตราศุลกากรเพิ่มเติมได้ที่ http://igtf.customs.go.th/igtf/th/main_frame.jsp

- ทุกขั้นตอนสามารถตรวจสอบโดยใช้ระบบ e -Tracking ได้ โดยเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ http://e-tracking.customs.go.th/

ทั้งนี้ การนำเข้าวัตถุดิบนั้นคุณต้องจัดทำ รายงานภาษีซื้อ และ รายงานสินค้าและวัตถุดิบ เพื่อประกอบการยื่นชำระภาษีด้วย

**ข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมที่ "ผลิต" "นำเข้า"

ภาษี "การส่งออก" น้ำมันเหลือง

การส่งออกน้ำมันเหลืองที่ผลิตขึ้นจากภูมิปัญญาพื้นบ้านนี้... คุณต้อง

- ลงทะเบียนในระบบพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) โดยคุณไปลงทะเบียนเอง หรือมอบอำนาจให้ " ตัวแทนออกของ " ดำเนินการให้ (หากคุณ "นำเข้าว