คลินิกภาษีผลิตภัณฑ์กระจูด

"กระจูด" เป็นพืชตระกูลกกที่ถูกคัดเลือกให้เป็นวัตถุดิบสำคัญในการสร้างสรรค์เครื่อง จักสานอันทรงคุณค่า ทั้งความสวยงามและประโยชน์ใช้สอย จากเส้นกระจูดที่เล็กและเหนียว กลายเป็นเสื่อกระจูดแปรรูปเป็นของใช้ของตกแต่งได้หลากหลาย จนกระทั่งทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์กระจูดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นได้กลายเป็นที่ ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ

ดังนั้น ผลิตภัณฑ์กระจูดจึงไม่เพียงสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนเท่านั้น แต่ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกระจูด ยังเป็นกำลังสำคัญในการสร้างรายได้ให้ประเทศด้วยการเสียภาษีอย่างถูกต้องอีก ด้วย

ดาวน์โหลด

PDF

เปิดใน

Flipbook

ให้คะแนนสินค้านี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลภาษีสินค้า อื่นๆ