คลินิกภาษีเครื่องทองโบราณ

เครื่องทองโบราณ เป็นงานฝีมือที่ใช้วัตถุดิบทองคำเปอร์เซ็นต์สูงถึง 99.99% นำมาผลิตเป็นงานฝีมือที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์แบบไทยโบราณ ส่วนใหญ่นิยมทำเป็นเครื่องประดับสำหรับตกแต่งร่างกายและเสื้อผ้าอาภรณ์ เช่น สร้อยคอ สร้อยข้อมือ จี้ ทับทรวง แหวน กำไล ต่างหู ปิ่น ฯลฯ หรือใช้เป็นเครื่องตกแต่งข้าวของเครื่องใช้ สถาปัตยกรรมชั้นสูง และงานพุทธศิลป์ต่างๆ

การจะก้าวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจเครื่องทองโบราณ นอกจากต้องมีใจรักและมีความเชี่ยวชาญในงานฝีมือที่เป็นมรดกตกทอดแต่ครั้ง โบราณกาลแล้ว ยังต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ "ภาษี" เพื่อให้ธุรกิจเครื่องทองโบราณดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนทุกขั้นตอน ปูทางไปสู่ความสำเร็จทางธุรกิจในอนาคต

ดาวน์โหลด

PDF

เปิดใน

Flipbook

ให้คะแนนสินค้านี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลภาษีสินค้า อื่นๆ