คลินิกภาษีอัญมณี

"อัญมณี" ทรัพยากรธรรมชาติที่ทรงคุณค่าด้วยคุณสมบัติหลัก 3 ประการ ได้แก่ ความงาม ความคงทนถาวร และความหายาก ยิ่งหายาก ยิ่งงดงาม ยิ่งทวีมูลค่า ซึ่งคนไทยมีความชำนาญมีฝีมือการรังสรรค์อัญมณีและเครื่องประดับได้อย่าง ประณีตงดงามไม่แพ้ชาติใดในโลก

ดาวน์โหลด

PDF

เปิดใน

Flipbook

ให้คะแนนสินค้านี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลภาษีสินค้า อื่นๆ