คลินิกภาษีเครื่องเบญจรงค์

"เครื่องเบญจรงค์" จัดเป็นภาชนะตกแต่งและเครื่องประดับที่งดงามซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา สีสันและลวดลายต่างๆ ของเครื่องเบญจรงค์สะท้อนถึงความประณีตละเอียดอ่อนของช่างฝีมือไทย โดยปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีได้ปรับเปลี่ยนจากงานหัตถศิลป์มาเป็น รูปแบบอุตสาหกรรมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ที่ชื่นชอบงานเบญจรงค์ ทั้งภายในและต่างประเทศ สร้างรายได้ให้กับเจ้าของผลงานและประเทศชาติอย่างมาก

ดาวน์โหลด

PDF

เปิดใน

Flipbook

ให้คะแนนสินค้านี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลภาษีสินค้า อื่นๆ