คลินิกภาษีผ้าทอเกาะยอ

"ผ้าทอเกาะยอ" หรือ "ผ้าเกาะยอ" เป็นผ้าทอพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงของ ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา ด้วยชิ้นงานที่โดดเด่น ประณีตและมีสีสันสวยงาม รวมถึงเทคนิคการทอยกดอกที่มีลวดลายสวยงามเป็นเอกลักษณ์ ทำให้ผ้าทอเกาะยอได้รับเลือกเป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ปี 2549 ทำรายได้ให้ชาวสงขลาเฉพาะส่วนที่จำหน่ายในประเทศถึงเดือนละ 200,000 บาท จึงนับว่าผ้าทอเกาะยอเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจทีเดียว

ดาวน์โหลด

PDF

เปิดใน

Flipbook

ให้คะแนนสินค้านี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลภาษีสินค้า อื่นๆ