คลินิกภาษีหินอ่อนและหินแกรนิต

หินอ่อนและหินแกรนิต เป็นสินค้าที่จัดอยู่ในประเภทหินประดับ ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ มูลค่าทางเศรษฐกิจภายในประเทศได้แก่ มูลค่าการผลิต การบริโภค ค่าภาคหลวง และการจ้างแรงงาน ส่วนมูลค่าทางเศรษฐกิจภายนอกประเทศนั้นได้จากการส่งออกแร่หินไปขายต่าง ประเทศ และถ้าหากคุณสนใจที่จะเริ่มต้นธุรกิจนี้อย่างจริงจัง นอกจากคุณจะมีโอกาสร่ำรวยจากการประกอบธุรกิจแล้ว คุณยังมีส่วนช่วยพัฒนาประเทศด้วยการเสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมายอีกด้วย

ดาวน์โหลด

PDF

เปิดใน

Flipbook

ให้คะแนนสินค้านี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลภาษีสินค้า อื่นๆ