คลินิกภาษีผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูปและถนอมอาหาร (ปลาสลิด)

"ปลาสลิด" จัดเป็นสัตว์น้ำยอดนิยมที่ถูกนำมาแปรรูป ถนอมความสดให้สามารถเก็บไว้บริโภคได้นานขึ้น และมีรสชาติอร่อย จึงกลายเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั่วทุกภูมิภาค ทั้งยังส่งเป็นสินค้าออกไปตีตลาดต่างประเทศได้อีกด้วย นับเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่คุณมีโอกาสต่อยอดเชิงธุรกิจ สร้างรายได้ทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ และเมื่อรายได้เกิดขึ้นแล้วก็อย่าลืมทำตามหน้าที่พลเมืองไทยที่ดี โดยเสียภาษีให้ครบถ้วนด้วยนะ

ดาวน์โหลด

PDF

เปิดใน

Flipbook

ให้คะแนนสินค้านี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลภาษีสินค้า อื่นๆ