คลินิกภาษีกล้วยตาก

กล้วยตาก นับเป็นอาหารทานเล่นของชาวไทยมาแต่โบราณจวบจนถึงปัจจุบัน โดยเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยในการหาวิธีการถนอมอาหารอย่างง่ายๆ แบบไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรมาก เพียงแต่ใช้สิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ทุกวันนี้ นอกจากกล้วยตากธรรมดาที่วางขายตามท้องตลาดแล้ว ยังมี "กล้วยตากอบน้ำผึ้ง" และ "กล้วยตากเคลือบช็อกโกแลต" ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) ทั่วประเทศได้อย่างมากอีกด้วย

ดาวน์โหลด

PDF

เปิดใน

Flipbook

ให้คะแนนสินค้านี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลภาษีสินค้า อื่นๆ