คลินิกภาษีมะม่วง

มะม่วงเป็นผลไม้ท้องถิ่นที่รสชาติถูกปาก ประโยชน์หลากหลายถูกใจ มีผลผลิตให้เก็บเกี่ยวและแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มได้ตลอดทั้งปี ทำให้ธุรกิจเกี่ยวกับมะม่วงเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการปลูกเพื่อบริโภคภายในประเทศ ปัจจุบันได้มีการส่งเสริมให้มีการปลูกมะม่วงในเชิงธุรกิจเพื่อการส่งออก ต่อยอดสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร และผู้ประกอบการธุรกิจมะม่วงอย่างเป็นกอบเป็นกำ

มีรายได้จากผลไม้ไทยๆ แล้ว ก็ต้องทำหน้าที่เสีย "ภาษี" เพื่อพัฒนาแผ่นดินไทยให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วย...
จึงจะเรียกว่าครบสูตร

ดาวน์โหลด

PDF

เปิดใน

Flipbook

ให้คะแนนสินค้านี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลภาษีสินค้า อื่นๆ