คลินิกภาษีเครื่องถมและเครื่องเงินลงยา

"เครื่องถมและเครื่องเงินลงยา" เป็นงานประณีตศิลป์ชั้นสูงอีกประเภทหนึ่งที่คนไทยรู้จักมาเป็นเวลานานแล้ว เพราะปรากฏในพงศาวดารว่า เครื่องถมนี้นับเป็นหนึ่งในเครื่องราชูปโภคของไทยตั้งแต่ครั้งสมเด็จพระบรม ไตรโลกนาถ และยังเป็นเครื่องราชบรรณาการอีกอย่างหนึ่งด้วย

นับถึงปัจจุบันด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ได้โปรดเกล้าฯ ให้ฟื้นฟูวิชาช่างแขนงนี้ขึ้นมาใหม่อีกครั้ง เพราะทรงเกรงว่าครูช่างถมจะสูญสิ้นไป จนมีช่างผู้สืบต่อถึงขั้นถ่ายทอดให้กับคนรุ่นต่อไปได้อย่างภาคภูมิ อีกทั้งเครื่องถมยังกลับมาได้รับความนิยมอย่างสูงและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ สืบสานงานศิลป์นี้อย่างมาก

ดาวน์โหลด

PDF

เปิดใน

Flipbook

ให้คะแนนสินค้านี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลภาษีสินค้า อื่นๆ