คลินิกภาษีปลาร้าบอง

ผลิตภัณฑ์ปลาร้านับว่าเป็นอาหารแปรรูปที่เริ่มขยับจากธุรกิจในระดับครัว เรือนหรือธุรกิจขนาดเล็กมาเป็นผู้ผลิตในขนาดกลางและใหญ่ และกลายเป็นสินค้า OTOP รวมทั้งการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศก็เริ่มขยายตัวมากยิ่งขึ้น

"ปลาร้าบอง" เป็นอีกหนึ่งผลผลิตสำคัญจากผลิตภัณฑ์จากปลาร้า ที่กำลังสร้างความฮือฮาให้ตลาด ใครจะเชื่อ... ว่าอาหารพื้นบ้านที่ชาวอีสานเรียกว่า "แจ่วบอง" นี้จะตีตลาดอาหารไทยได้กระจุย สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการไทยเป็นกอบเป็นกำ และเมื่อมีรายได้ผู้ประกอบการอย่างคุณก็มีหน้าที่เรื่อง "ภาษี" เข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้น ได้เงินมาเมื่อไรก็เสียภาษีตามหน้าที่คนไทยกันเลย

ดาวน์โหลด

PDF

เปิดใน

Flipbook

ให้คะแนนสินค้านี้

นำเข้า ผลิต จำหน่าย ส่งออก
จดทะเบียน: สหกรณ์ นิติบุคคลหรือ กลุ่มบุคคลอื่นๆ
ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
- กรณีมีรายได้จากการขายมากกว่า 1.8 ล้านบาท/ปี
- กรณีต้องการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนของกรมสรรพากร และ/หรือต้องการเป็นผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกปลาร้าบอง
ลงทะเบียน Paperlesss ออกใบกำกับภาษี
(กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน Paperless
ขออนุญาตนำเข้าสินค้าบางประเภท
(กรมการค้าต่างประเทศ)
จัดทำรายงานภาษี
(กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ขั้นตอนพิธีการส่งออก
ขั้นตอนพิธีการนำเข้า ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ขอยกเว้น/ขอคืนภาษี
ชำระอากรขาเข้า ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม
(กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
จัดทำรายงานภาษี
จัดทำรายงานภาษี

ยื่นแบบแสดงรายการภาษี
ยื่นแบบแสดงรายการภาษี


ฮู้จัก...ปลาร้าบอง

ปลาร้าบอง หรือ แจ่วบอง ในภาษาอีสานหมายถึง อาหารประเภทน้ำพริก ซึ่งชาวอีสานนิยมรับประทานคู่กับผัก ถือเป็นอาหารหลักที่ทำได้ง่ายเพราะมีเครื่องปรุงไม่มากนัก

ปัจจุบันวิถีชีวิตของชาวอีสานเปลี่ยนแปลงไป ทั้งจากความเร่งรีบและการเคลื่อนย้ายแรงงานไปทำงานในภูมิภาคต่างๆ ทำให้การปรุงอาหารรับประทานเองลดน้อยลง จึงเกิดธุรกิจการผลิต “ปลาร้าบอง” จำหน่ายทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ รวมไปถึงการเป็นสินค้าส่งออกไปยังต่างประเทศอีกด้วย

เกร็ดความรู้

  • ประชากรไทยกว่า 63 ล้านคน บริโภคปลาร้าดิบเฉลี่ย 1.15 กรัม/คน/วัน หรือ 419.75 กรัม/คน/ปี
  • การบริโภคปลาร้าดิบของประชากรทั้งประเทศ 26,000 ตัน/ป
  • อุตสาหกรรมผลิตปลาร้ามีทั้งแบบโรงงานขนาดใหญ่และอุตสาหกรรมครอบครัว มากกว่า 300 แห่ง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลภาษีสินค้า อื่นๆ