คลินิกภาษีน้ำตาล

เราสามารถที่จะผลิต น้ำตาล ได้จากพืชหลายชนิดด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น อ้อย มะพร้าว ตาลโตนด ฯลฯ แต่การผลิต น้ำตาลจากมะพร้าวนิยมทำกันในอุตสาหกรรมภายในครัวเรือน หรือชุมชน หรือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งใช้เงินลงทุนและแรงงานค่อนข้างต่ำ และคนไทยเองก็นิยมนำน้ำตาลมะพร้าวมาใช้เป็น ส่วนผสม ในการผลิตอาหารหรือขนมหวานแบบไทยๆ หลากหลายชนิด เพราะน้ำตาล มะพร้าวจะให้รสชาติที่หอมหวานกว่าน้ำตาลชนิดอื่นนั่นเอง ซึ่งไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลชนิดใดหากมีการทำเป็นกิจการหรือธุรกิจขึ้นมาแล้ว ไม่ว่าจะ ขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ก็ต้องศึกษาเรื่องภาษีเอาไว้ด้วย

ดาวน์โหลด

PDF

เปิดใน

Flipbook

ให้คะแนนสินค้านี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลภาษีสินค้า อื่นๆ