คลินิกภาษีอาหารเสริม

ความนิยมของ "ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร"หรือที่เราเรียกอย่างติดปากว่า "อาหารเสริม"
เติบโตขึ้นอย่างมาก เนื่องจากกระแสของคนในยุคปัจจุบันที่หันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้น
ประกอบกับดารา นักร้อง นักแสดง ต่างก็หันมาทำอาชีพขายอาหารเสริมกันค่อนข้างมาก
ซึ่งอาหารเสริมก็มีมากมายหลายผลิตภัณฑ์ เช่น น้ำมันตับปลา สาหร่ายสกัด ผลิตภัณฑ์คอล-
ลาเจน โคเอ็นไซม์คิวเท็น เป็นต้น

ดาวน์โหลด

PDF

เปิดใน

Flipbook

ให้คะแนนสินค้านี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลภาษีสินค้า อื่นๆ