คลินิกภาษีสปา

คลินิกภาษีสปา

“สปา” เป็นธุรกิจบริการประเภทส่งเสริมสุขภาพที่ได้รับความนิยมมาก เป็นอ...

คลินิกภาษีร้านเสริมสวย

คลินิกภาษีร้านเสริมสวย

ร้านเสริมสวย” เป็นการให้บริการเสริมความงามให้แก่ผู้หญิงและผู้ชาย ประเภทของ บริการส่วนใหญ่ ค...

คลินิกภาษีสถานเสริมความงาม

คลินิกภาษีสถานเสริมความงาม

ปัจจุบันผู้บริโภคทุกเพศทุกวัยต่างสนใจเข้าไปใช้บริการธุรกิจเสริมความงามกันอย่างมาก ทั้งนวดหน้า นวด...

คลินิกภาษีร้านนวดแผนโบราณ

คลินิกภาษีร้านนวดแผนโบราณ

ธุรกิจร้านนวดแผนโบราณเป็นการนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อเท่านั้น ไม่ครอบคลุม การนวดเพื่อบำบัดวินิจ...

คลินิกภาษีธุรกิจแพทย์ทางเลือก

คลินิกภาษีธุรกิจแพทย์ทางเลือก

คำว่า “แพทย์ทางเลือก” ตามความหมายที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของสำนักการแพทย...