งานเสวนาคลินิกภาษี ภูเก็ต

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดงานและร่วมเสวนา "รู้จริง รู้เร็ว รู้ง่ายเรื่องภาษีธุรกิจ กับคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง" ร่วมกับ นางจิตรมณี สุวรรณพูล ที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี กรมสรรพากร และนายนรินทร์ กัลยาณมิตร ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร กรมศุลกากร ณ โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556

ข่าวอื่นๆ