งานเสวนาคลินิกภาษี เพชรบุรี

นายพิพัฒน์ ขันทอง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ กรมสรรพากร นางชนานันท์ วันแอเลาะ สรรพสามิตภาคที่ 9 นางนันท์ฐิตา ศิริคุปต์ นายด่านศุลกากรภูเก็ต และนายเฉลิมศักดิ์ เลิศวงศ์เสถียร ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ร่วมเสวนา "ชี้แจงโครงการคลีนิกภาษีกระทรวงการคลัง แก่ผู้ประกอบการ SME และภาคเอกชนในพื้นที่ภาคตะวันตกและภาคใต้" ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557

ข่าวอื่นๆ