ปาฐกถาพิเศษในการเสวนาทางวิชาการ “ ปฏิรูปภาษี ทำให้ดี มีแต่ได้ ”

ปลัดกระทรวงการคลัง ปาฐกถาพิเศษในการเสวนาทางวิชาการ “ ปฏิรูปภาษี ทำให้ดี มีแต่ได้ ”

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ปาฐกถาพิเศษในการเสวนาทางวิชาการ ในหัวข้อ“ ปฏิรูปภาษี ทำให้ดี มีแต่ได้ ”ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 3 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558

ข่าวอื่นๆ