ครม.ไฟเขียว 2 มาตรการภาษีหนุนเที่ยวสงกรานต์ 9 วัน

ครม.ไฟเขียว 2 มาตรการภาษีหนุนเที่ยวสงกรานต์ 9 วัน มีสิทธิ์หักลดหย่อนรวมกันถึง 3 หมื่นบาท

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (29 มี.ค.) ได้เห็นชอบมาตรการภาษี 2 เรื่อง ได้แก่ 1) มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการใช้จ่ายท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์ โดยบุคคลธรรมดาสามารถนำรายจ่ายจากการ "กิน-เที่ยว" หรือค่าใช้จ่ายจากการจ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มในร้านอาหาร (ไม่รวมสุรา เบียร์ ไวน์) รวมถึงค่าที่พักโรงแรม มาหักเป็นค่าลดหย่อนภาษีได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ต้องไม่เกิน 15,000 บาท ทั้งนี้ มีผลช่วงเทศกาลสงกรานต์ 9 วัน คือ 9-17 เม.ย.

ส่วนอีกมาตรการ เป็นการต่ออายุมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวอีก 1 ปี โดยให้ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสามารถนำค่าใช้จ่ายจากการจ่ายเป็นค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ หรือที่ได้จ่ายเป็นค่าที่พักในโรงแรมให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ นำมาหักเป็นค่าลดหย่อนภาษีได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ต้องไม่เกิน 15,000 บาท

ส่วนนิติบุคคลที่จัดอบรมสัมมนาสามารถนำรายจ่ายค่าโรงแรมมาหักรายจ่ายได้ 2 เท่า ของค่าใช้จ่ายจริง ซึ่งมีผลในปี 2559 นี้

"หลักคิดสำหรับมาตรการช่วงสงกรานต์ก็คือ เป็นช่วงเวลาของครอบครัว เราจึงส่งเสริม ขณะเดียวกันผู้ที่ใช้จ่ายท่องเที่ยวในช่วงสงกรานต์ ก็จะหักลดหย่อนได้รวมกันถึง 30,000 บาท" นายอภิศักดิ์กล่าว และยืนยันว่าผลกระทบในแง่รายได้รัฐจากมาตรการนี้มีไม่มาก เพราะรัฐบาลต้องการดึงผู้ประกอบการเข้าระบบด้วย

ข่าวอื่นๆ