พิธีการปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านองค์ความรู้เรื่องบูรณาการภาษีฯ

นายประภาศ คงเอียด รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้ ให้เกียรติบรรยายพิเศษ ในเรื่อง กรณีศึกษาปัญหาคดีภาษี พร้อมทั้งให้เกียรติเป็นประธาน และมอบประกาศนียบัตรในพิธีปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านองค์ความรู้เรื่องบูรณาการภาษี โครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท 31 กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559

ข่าวอื่นๆ