การประชุมสัมมนามอบนโยบายและทิศทางในการดำเนินงาน CCO-MOF สัญจร อุดรธานี

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนามอบนโยบายและทิศทางในการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง โดยมีผู้บริหารกระทรวงการคลัง และข้าราชการกระทรวงการคลังตั้งแต่ระดับชำนาญการขึ้นไปจาก 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้โครงการ CCO-MOF สัญจร อุดรธานี ห้องทุ่งศรีเมืองแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559

ข่าวอื่นๆ