งานสัมมนาภาษีพาสุข บุก Campus

การจัดงานสัมมนาภาษีพาสุข บุก Campus ภายใต้โครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง ในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560
ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

โดยภายในงาน มีการเปิดบูธคลินิกภาษีกระทรวงการคลังเพื่อให้คำปรึกษาด้านภาษี มีกิจกรรมและแจกของรางวัลมากมาย รวมถึงการบรรยายในหัวข้อ "เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการใหม่ใน ยุค 4.0"

เพื่อให้ความรู้เรื่องภาษี ความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ และความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะทำให้นิสิต นักศึกษา ที่กำลังจะเป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่และเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคตต่อไป

ข่าวอื่นๆ