นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมและรับฟังบรรยายสรุปนวัตกรรมการให้บริการด้านภาษีอากร

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมและรับฟังบรรยายสรุปภาพรวมการสร้างนวัตกรรมการให้บริการด้านภาษีอากรของ 3 กรมภาษีในสังกัดกระทรวงการคลัง ในรูปแบบ "คลีนิคภาษีกระทรวงการคลัง" โดยมีเป้าหมายเพื่อขยายฐานภาษีสู่ผู้ประกอบการ SME โดยมีนายนายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับ และนายพิพัฒน์ ขันทอง สรรพากรภาค 5 บรรยายให้ข้อมูล กระบวนงาน และการทำงานของคลีนิคภาษีที่ดำเนินการแล้วเสร็จในระยะแรก ณ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2555

ข่าวอื่นๆ