กรมสรรพากร เปิดให้บริการรับแบบฯ และชำระภาษีนอกสถานที่

กรมสรรพากร เปิดให้บริการรับแบบฯ และชำระภาษีนอกสถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94) ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ในวันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.

ข่าวอื่นๆ