เปิดโครงการคลีนิกภาษี

นายเอกศักดิ์ โอเจริญ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต นางจิตรมณี สุวรรณพูล รองอธิบดีกรมสรรพากร และนางกรศิริ พิณรัตน์ รองอธิบดีกรมศุลกากร ในฐานะคณะกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง (CCO-MOF) ร่วมเป็นประธาน เปิดโครงการคลีนิกภาษีกระทรวงการคลัง "MOF TAX CLINIC" นวัตกรรมการให้บริการด้านภาษีอากรรูปแบบใหม่ของกระทรวงการคลัง ณ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง สำนักงานสรรพสามิตชลบุรี 1 และสำนักงานสรรพากรภาค 5 จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2555

ข่าวอื่นๆ