พิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับหมอภาษี

นายประภาส คงเอียด รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับหมอภาษี ภายใต้โครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง จำนวน 30 ราย โดยมีนายจิระ พันธ์คีรี ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กล่าวรายงาน ณ ห้องแถลงข่าวกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560

ข่าวอื่นๆ