ปลัดกระทรวงการคลัง มอบรางวัลผู้โชคดีฯ

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานมอบรางวัลที่ 1 มูลค่า 1 ล้านบาท ให้แก่ผู้โชคดีตามโครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต โดยมีนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย เข้าร่วม ณ ร้านอากะ สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2560 ทั้งนี้สำหรับผู้โชคดีจากโครงการฯ ครั้งที่ 3 ประเภทผู้ใช้บัตรได้แก่คุณนภาวรรณ ไกยวงษ์ และประเภทร้านค้าที่วางอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ร้านอากะ สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว

ข่าวอื่นๆ