คลินิกภาษี บุก campus ธรรมศาสตร์ รังสิต

ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์เปิดงานสัมมนาภาษี พาสุข บุก campus ภายใต้โครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง พร้อมกันนี้ได้มีการบรรยาย "ความรู้เรื่องภาษีเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการใหม่ในยุค 4.0" แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยหมอภาษีซึ่งเป็นวิทยากรจากกรมสรรพากร กรมศุลกากร และกรมสรรพาสามิต ณ ห้อง SC 1059 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560

ข่าวอื่นๆ