คลินิกภาษี บุก campus ม.เกษตร

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลังเปิดงานสัมมนาภาษี พาสุข บุก campus นายจิระ พันธ์คีรี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงานสัมมนาภาษี พาสุข บุก campus ภายใต้โครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง พร้อมกันนี้ ได้มีการบรรยาย “ความรู้เรื่องภาษีเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการใหม่ในยุค 4.0” แก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยหมอภาษีซึ่งเป็นวิทยากรจากกรมสรรพากร กรมศุลกากร และกรมสรรพสามิต ณ ห้องเอกประสงค์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560

ข่าวอื่นๆ