คลินิกภาษี บุก campus ม.รังสิต

ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์เปิดงานสัมมนาภาษี พาสุข บุก campus ภายใต้โครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง พร้อมกันนี้ได้มีการบรรยาย "ความรู้เรื่องภาษีเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการใหม่ในยุค 4.0" แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต โดยหมอภาษีซึ่งเป็นวิทยากรจากกรมสรรพากร กรมศุลกากร และกรมสรรพาสามิต ณ ห้อง Auditorium ชั้น 2 อาคาร Digital Multimedia Complex ตึก 15 มหาวิทยาลัยรังสิต

ข่าวอื่นๆ