รองปลัดกระทรวงการคลังมอบนโยบาย

รองปลัดกระทรวงการคลังนโยบายการดำเนินงานคลินิกภาษี นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ รองปลัดกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานคลินิกภาษีแก่ผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญคลินิกภาษีทั้ง 3 กรมภาษี ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร และกรมสรรพสามิต ณ สำนักงานสรรพากรภาค 5 จังหวัดชลบุรี

ข่าวอื่นๆ