"สิทธิประโยชน์ทางภาษี ความรู้ที่ไม่ควรมองข้าม"

ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์เปิดงานสัมมนาภาษี พาสุข ยุค 4.0 ภายใต้โครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง พร้อมกันนี้ได้มีการบรรยาย "สิทธิประโยชน์ทางภาษี ความรู้ที่ไม่ควรมองข้าม" แก่ผู้ที่สนใจ โดยวิทยากรจากกรมสรรพากร กรมศุลกากร และกรมสรรพาสามิต ณ ห้อง Panorama ชั้น 14 โรงแรมดิเอมเมอรัล กรุงเทพฯ 

ไฟล์ Download "สิทธิประโยชน์ทางภาษี ความรู้ที่ไม่ควรมองข้าม" 

- Slide PPT ของกรมศุลกากร https://goo.gl/ieRKQW

- Slide PPT ของกรมสรรพสามิต https://goo.gl/b4PYEF

- Slide PPT ของกรมสรรพากร https://goo.gl/oKZBao

ข่าวอื่นๆ